عروسی ساز سامانه آنلاین محاسبه هزینه های جشن عروسی

دفتر بله برون

دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون
دفتر بله برون


دفتر بله برون

مجلس بله برون بعد از خواستگاری و شناخت دختر و پسر با حضور بزرگان فامیل صورت می گیرد. در این جلسه درباره شروط ضمن عقد و مسائل و توافقات پیرامون برگزاری مراسم عروسی صحبت میشود. مواردی چون مهریه ، شیربها، نفقه، هزینه جهیزیه و مراسم ازدواج همه و همه در این جلسه مطرح و هردو خانواده با مشورت یکدیگر به توافقات لازم می رسند. در قدیم رسم بر این بود که این توافقات را برروی کاغذی می نوشتند اما امروزه با بیشتر شدن این شروط و برای ماندگاری بهتر آن از دفاتر نفیسی برای این امر استفاده می کنند.

حتی برای هرچه شکیل تر شدن آن از متن های زیبا و تزئینات مناسب استفاده میکنند. اگر کمی خلاقیت داشته باشید و دستی در کارهای هنری داشته باشید می توانید خودتان این دفتر را درست کنید.

در این بخش از سایت عروسی ساز چند نمونه از دفاتر زیبای بله برون را به شما معرفی میکنیم.


دریافت تخفیف خدمات عروسی و شرکت در قرعه کشی

شماره همراه دریافت کننده پیامک فعالسازی
دفتر بله برون
ارائه عروسی ساز
بخشمدل عروسی
دستهتزئینات عقد و عروسی
توضیح مختصر تزئین مدل عروسی تزئینات عقد و عروسی دفتر بله برون دفتر بله برون مجلس بله برون بعد از خواستگاری و شناخت مدل عروسی تزئینات عقد و عروسی شیک ,
صفحه قبل