با شکوهترین عروسی با عروسی ساز

رسم های عجیب عروسی در ایران

رسم های عجیب عروسی در ایران


در تمامی دنیا ، رسم های عروسی متفاوتی با یکدیگر وجود دارد. در ایران نیز رسم های عروسی عجیبی وجود دارد که حتی بعضی از آنها هنوز نیز اجرا می شود.

البته بعضی از این رسم ها شاید چیزی جزء خرافات نباشد ولی برخی هنوز به آن اعتقاد دارند.

در این مطلب از سایت عروسی ساز به برخی از این رسم و رسوم خواهیم پرداخت.

رسم عجیب گردو شکستن

اگر سری به مسجد جامع یزد بزنید ، شاید پوسته هایی از گردو درآنجا پیدا کنید. یا اگر از مردم آن شهر یا مسجد در مورد رسم شکستن گردو سوال کنید ، حرفهایی قطعا برای گفتن خواهند داشت.

دراین رسم که برای بخت گشایی دختر استفاده می شود ، دختران دم بخت با بالا رفتن از پله های مسجد اقدام به شکستن گردو میکنند. همچنین این کار را هر هفته انجام میدهند و شیرینی نیز به عنوان هدیه به خادم های مسجد میدهند.

رسم گردو شکستن

رسم بیرون انداختن دختر در چهارشنبه آخر سال

یکی از عجیب ترین رسم ها ، بیرون انداختن دختر در چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه سوری است. آنها اعتقاد دارند با این کار بخت دختر باز شده و تا سال دیگه ازدواج میکند.

البته در بعضی جاها آمده است که اینکار باید توسط خانواده دختر و با جارو انجام شود !!!

رسم سبزه گره زدن در 13 به در

یکی از رسم های مرسوم که تقریبا در اکثر شهرهای کشور برگزار می شود ، رسم گره زدن سبزه در سیزده به در است.

البته یک شرطی در این رسم وجود دارد که اگر گره به درستی انجام نشود و یا سبزه جدا شود ، بخت آنها باز نخواهد شد !!

رسم گره سبزه سیزده به در

رسم ته مانده پلوی عروس

در این رسم دخترهایی که دم بخت بودند ، قیمه درست میکردند و ته مانده پلوی یکی از عروس ها را با آن قاطی میکردند.

بعد از اینکار ، قیمه را بین فقرا پخش میکردند و اعتقاد دارند با اینکار ، باعث می شود فقرا دعا کنند و بختشان باز شود !


رسم های عجیب عروسی در ایران

رسم های عجیب عروسی در ایران

رسم های عجیب عروسی در ایران
ارائه عروسی ساز
بخشخواندنی
دستهعروسی
توضیح مختصرمدل خواندنی عروسی سال رسم های عجیب عروسی در ایران در تمامی دنیا ، رسم های عروسی متفاوتی با یکدیگر وجود دارد. د مدل خواندنی عروسی سال, خواندنی عروسی خوشگل,
صفحه قبل