عروسی ساز سامانه آنلاین محاسبه هزینه های جشن عروسی

مراسم پنبه زنی در تهران

مراسم پنبه زنی در تهران


مراسم پنبه زنی در تهران قدیم

به هر کشور دنیا که سفر کنید، با رسم و رسوم مختلف آن کشور یا منطقه، آشنا می شوید. آداب و رسوم عروسی و دیگر امور هر منطقه از فرهنگ آنجا سرچشمه می گیرد. گاهی این فرهنگ خود باعث جذب گردشگران مختلف از سراسر دنیا نیز می شود. در بین مردم گاهی باورهایی وجود دارد که بعضا جا هم افتاده و به اعتقاد شماری نیز تبدیل شده است. ما در مطالب قبلی سایت رسم های عجیب عروسی در ایران و رسوم عجیب ازدواج در جهان را بیان کرده ایم.

برای مثال رسوم بسیاری وجود دارد که دختران جوان برای باز شدن بختشان کارهایی را انجام می دهند تا مرد رویاهایشان را هرچه زودتر پیدا کنند و به خانه بخت برونددر زمان قدیم در شهر تهران دختران از روش هایی همچون تکاندن سفره عقد بر سر خود، گره زدن سبزه، برداشتن قسمتی از حنای روی سر عروس، خوردن از نقل های موجود در عروسی و ... برای بازکردن بخت خود استفاده می کردند. از این دست اعمال خرافی میتوان به برداشتن یک وسیله از خانه داماد اشاره نمود که مردم اعتقاد بر این داشته اند که این عمل باعث مسلط شدن عروس بر داماد می شود.

سبزه گره زدن

یکی دیگر از این رسوم، مراسم پنبه زنی در تهران قدیم است. از اعتقادات مردم تهران قدیم برای بازگشایی بخت دختران دم بخت رد کردن دختر خود از میان کمان شخص پنبه زن بود. این رسم یکی از آئین های ماندگار در آداب و رسوم ازدواج در ایران شده است. بدین صورت که هرگاه یک پنبه زن به خانه ای که دختر دم بخت داشت وارد میشد، پس از مدتی فعالیت جهت رفع خستگی از او میخواستند برای استراحت و خوردن چای و … برای زمانی دست از کار کشیده و به داخل خانه بیاید. در این هنگام با هماهنگی قبلی دختر دم بخت به دور از چشم شخص پنبه زن، خود را از میان کمان پنبه زن عبور می داد. اهل خانه اعتقاد داشتند با عبور دختر دم بخت از کمان پنبه زن، زه کمان به زودی پاره شده و این نشانه ای از باز شدن بخت دخترشان است.

رسم پنبه زنی در تهران قدیم

اگر به زودی قصد دارید تا ازدواج کنید و می خواهید هرچه آسان تر برای عروسیتان برنامه ریزی کنید و به اطلاعات جامع و کامل در مورد عروسی احتیاج دارید، حتما با وب سایت عروسی ساز همراه باشید و مطالب مفید و آموزنده ما را دنبال کنید.

09037244777 شماره سایت عروسی ساز جهت هماهنگی تخفیف

مراسم پنبه زنی در تهران

دریافت تخفیف خدمات عروسی

شماره همراه دریافت کننده پیامک فعالسازی

برای اخذ نوبت طراحی و برنامه ریزی جشن عروسی و استفاده از تخفیفات فرم بالا را تکمیل کنید.
مراسم پنبه زنی در تهران
ارائه Sara
بخشخواندنی
دستهعروسی
توضیح مختصرخواندنی عروسی شیک مراسم پنبه زنی در تهران مراسم پنبه زنی در تهران قدیم به هر کشور دنیا که سفر ک مدل خواندنی عروسی سال,مدل خواندنی عروسی شیک,
صفحه قبل